Production Suite (Studie 3)

I umiddelbar nærhed af studie 1 har vi en mindre produktions suite, som er baseret på, at man medbringer sin egen computer og converter. Suiten er udstyret med en SPL 2381 Monitor Controller og Talk-Back samt 2 stk. Genelec 1031A. Der er naturligvis adgang til gårdens mikrofonpark samt al “swap-equipment”.

Til suiten hører også en lille lyddæmpet vocal booth.